Informacija za javnost – 1. tiskovna konferenca

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Informacija za javnost v okviru projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) Občina Središče ob Dravi” Gradnja kanalizacije in čistine naprave.
Središče ob Dravi, 17.12.2013

»To je daleč največja investicija, ki jo je občina začela izvajati,« je na današnji novinarski konferenci o projektu gradnje kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Središče ob Dravi, Obrež in Grabe povedal župan Jurij Borko.
Župan Borko je še povedal, da so si za ta projekt v občini Središče ob Dravi prizadevali že od leta 2008, ko so se prijavili za del nepovratnih sredstev za pridobitev tehnične dokumentacije: »V letu 2012 smo vložili vlogo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, tam so dobro leto potekala usklajevanja. Dobili smo pozitivno rešeno vso financiranje kohezijskih evropskih in državnih sredstev.« Konec avgusta so podpisali pogodbo z izvajalcem gradbenih del Komunalnim podjetjem Ormož, podjetjem Proplus iz Maribora za izvedbo gradbenega nadzora in Javnim zavodom za informiranje Ormož, ki skrbi za informiranje in obveščanje javnosti. Konec novembra so podpisali pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije in čistilne naprave z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom.
Dela v večini potekajo po načrtih, je povedal župan Jurij Borko: »Z deli smo začeli konec septembra, v začetku oktobra, dela tečejo skorajda po planu. Predvsem čistilna naprava se gradi v skladu z predvideno dinamiko, torej terminskim planom. Danes smo na koordinaciji z izvajalci in nadzorom, poleg tega smo dnevno na terenu,  ugotovili, da dela na sami kanalizaciji zamujajo deset dni, ampak to je zelo malo. Nekako nam vreme še vedno služi in dela tečejo skorajda po planu. Če bodo vremenski pogoji dovoljevali, bo gradnja potekala vso zimo.« Projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave za naselja Središče ob Dravi, Obrež in Grabe bodo končali do konca leta 2015. »Jaz sem prepričan, da bomo investicijo, ki pomeni veliko pridobitev za naš občino, zaključili ob roku,« je še povedal župan Borko.
Investicija je predvsem pomembna z vidika okolja, saj bodo z ustrezno kanalizacijo in čistilno napravo v omenjenih naseljih zgradili ustrezno infrastrukturo za čiščenje in odvajanje komunalnih voda. S tem bodo povečali količine očiščene odpadne vode ter zmanjšali onesnaževanje (predvsem površinskih in podzemnih voda) ter vplive na okolje. Prebivalci obravnavanega območja bodo tako imeli boljše življenjske pogoje, projekt bo imel tudi pozitiven vpliv na razvoj regije. Kanalizacijski sistem bo v dolžino meril 22,8 kilometra, zgradili bodo sedem črpališč ter centralno čistilno napravo s kapaciteto 2.200 priključenih enot.
Vrednost podpisanih pogodb za izvedbo gradnje je neto 7.078.000 evrov oz. bruto dobrih 8.646.500 evrov. Od tega se projekt financira s pomočjo evropskega denarja ter državnega in občinskega proračuna. Sredstva iz evropskega Kohezijskega sklada znašajo 5.432.060 evrov, sredstva iz državnega proračuna znašajo 958.599 evrov, preostanek vrednosti investicije zagotavlja občina iz svojega proračuna. Strošek nadzora gradnje je skoraj 73.000 evrov in strošek informiranja ter obveščanja 11.460 evrov.
Kot omenjeno, operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi vodja občinske uprave Jelka Zidarič Trstenjak, ki je povedala, za je bilo za ta velik projekt potrebno pridobiti najprej celo vrsto služnostnih pravic oz. pogodb. Prav tako so pridobili vsa potrebna soglasja vključno z okoljevarstvenim: od agencije za okolje, državne direkcije za ceste in komunalnega podjetja. Na podlagi pripravljene projektne dokumentacije so konec leta 2012 dobili gradbeno dovoljenje. Na tiskovni konferenci je bila prisotna tudi Bojana Sovič iz podjetja Proplus, ki izvaja nadzor nad izvedbo projekta. Kot je povedala, dela potekajo po načrtih.

Pripravil Zavod za informiranje Ormož
Radio Prlek

 

Komentarji so izključeni.