Zaključna novinarska konferenca

SAMSUNG CAMERA PICTURES

V Občini Središče ob Dravi so zaključili največjo investicijo v zgodovini obstoja, saj so včeraj (petek) namenu predali zgrajeno kanalizacijo in čistilno napravo, katere investicija je po podpisani pogodbi znašala 8,7 mio evrov, skupaj z davkom na dodano vrednost, po izvedbi del je ta vsota 8,4 mio evrov. Dela so zaključili po manj kot dveh letih odkar je bila novembra 2013 podpisana pogodba z ministrom za kmetijstvo in okolje, mag. Dejanom Židanom in županom Jurijem Borkom.

Dosedanje odpadne vode in fekalije so onesnaževale predvsem jarke in potoke: Črnec, Trnava in Bobor, posledično pa tudi podptalnico, zato občanke in občani Središča ob Dravi s priključevanjem na kanalizacijo in čistilno napravo kažejo veliko okoljsko osveščenost.

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 3. sklop Občina Središče ob Dravi, so zgradili čistilno napravo s kapaciteto 2200 enot, kanalizacijski sistem v dolžini 22,5km, položili so več kot 20 km gravitacijskih kanalov, tlačne kanale, zgrajenih je 9 črpališč in 616 nastavkov za hišne priključke. Glavni izvajalec del je bilo KP Ormož in o poteku del je spregovorila direktorica Pavla Majcen.

Projekt so izvajali v dveh fazah.

Nadzor nad izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave je na razpisu pridobilo podjetje Proplus inženiring in projektiranje iz Maribora. Opravljeno delo nadzora je predstavila direktorica podjetja Bojana Sovič.

Tokrat nadzor težkega dela torej ni imel, še nadaljuje Sovičeva. Sedaj je največji projekt v občini Središče ob Dravi zaključen. Vrednost investicije po izdanih končnih situacijah za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo, izvedbo gradbenega nadzora, informiranjem on obveščanjem javnosti znaša nekaj več kot 8,4 mio evrov, skupaj z DDV. Natančnejši prerez je podal Jurij Borko.

Ob koncu je zahvalo izrazil še podžupan občine Središče ob Dravi, Roman Medik.

Naj še omenimo, da so na slovesnosti zbrane pozdravili: župan Občine Jurij Borko, direktorica Komunalnega podjetja Ormož, ki je bilo glavni izvajalec, Pavla Majcen, direktor podjetja Teleing, ki je sočasno z zemeljskimi deli zgradilo sodobno telekomunikacijsko omrežje, Janez Smolkovič in predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Blaž Mozetič. Po simbolnem prerezu traku v središki Sokolani je novo, pomembno pridobitev, blagoslovil župnik Jože Urbanija.
VIR. Radio Prlek

Komentarji so izključeni.